PXI 通用继电器模块、多路复用开关模块、开关矩阵模块

• 通用继电器模块每个模块上有多达100个继电器 SPST单刀单掷、SPDT单刀双掷以及DPDT双刀单掷规格可选 • 多路复用开关模块通道数最高可达198个 1至20个独立开关分组 开关刀数1个至最多32个

?通用继电器模块每个模块上有多达100个继电器 SPST单刀单掷、SPDT单刀双掷以及DPDT双刀单掷规格可选 

?多路复用开关模块通道数最高可达198个           

        1至20个独立开关分组                

        开关刀数1个至最多32个

?开关矩阵模块单槽位有多达256个继电器,2/4/6/8/12/16行数可选 另外有占多个槽位的BRIC超高密度矩阵,解决更大规模的测试需求 

?以上开关种类,提供低密度,高密度,中等功率,大功率,高电压等参数可选


40-42-739D

0.69M 下载

010-58816565

99亚洲精品 国产成人无码 99亚洲精品 亚洲成人AV 精品人妻无码 免费看成人无码视频